Turistično društvo Miklavž Turistično društvo Miklavž Turistično društvo Miklavž Turistično društvo Miklavž

Turistično društvo Miklavž na Dravskem polju je po nekajletnem premoru ponovno zaživelo. Na volilnem občnem zboru, 17. marca 2011, je bila v organe društva izvoljena ekipa zagnanih ljudi vseh starosti, ki so želeli bolj povezati krajane in društva vseh štirih krajevnih skupnosti v občini in jim  ponuditi možnost iskanja skupnih interesov na področju turizma na različnih prireditvah in srečanjih.

Z veseljem ugotavljamo, da smo na pravi poti. V drugem letu delovanja je za nami že nekaj odmevnih prireditev, ki so bile med občani in društvi dobro sprejete. Naša vizija delovanja pa se navezuje tudi na Smernice razvoja turizma v Osrednji Štajerski, ki vključuje tudi našo občino. Trudili se bomo, da bomo pripravljeni, saj se zavedamo, da je turizem zahtevna gospodarska panoga, obenem pa velika možnost za ljudi na podeželju, ki so sposobni s svojo inovativnostjo ponuditi ljudem tisto, česar jim velika mesta ne morejo.

Našo spletno stran odpiramo z namenom, da se bomo lahko širše povezovali in tako predstavljali naše aktivnosti tudi preko meja naše občine.


Organi društva: 

UPRAVNI ODBOR:

1. Mag. Sonja Horvat Tušek, predsednica

2. Mateja Pleteršek, podpredsednica

3. Dušan Janžek, koordinator

4. Milena Roj, tajnica

5. Ksenija Rodeš, blagajničarka

6. Mojca Kokot Krajnc

7. Milena Štiglic, članica

8. Vanja Grdadolnik, članica

9. Matjaž Grahornik, član

 

NADZORNI ODBOR:                                   

1. Ernest Centrih, predsednik

2. Aleksandra Petković, članic

3. Štefan Lasbaher, član

4. Peter Rodeš, član

5. Milan Podjaveršek

 

ČASTNO RAZSODIŠČE:

1. Silvo German, predsednik

2. Mira Zelenik, članica

3. Dragica Centrih, članica


Poleg članov odborov pa za vodstvom društva trdno stojijo posamezni člani našega društva, ki nam priskočijo na pomoč, kadarkoli jih potrebujemo. Za njihovo nesebično pomoč smo jim iskreno hvaležni.

PROGRAM DELA ZA LETO 2015

1. Sodelovanje pri izvedbi prireditve »Prvi rez trte – Vinkov pohod«
2. Izvedba likovnega natečaja Pustne maske v naših vrtcih
3. Promocija Gomil – dnevi odprtih vrat večkrat med letom
4. Sodelovanje pri čistilni akciji v občini
5. Sodelovanje pri postavitvi prvomajskega kresa
6. Izvedba majske prireditve »Dobrote iz domačih logov« pred trgovino Spar v sodelovanju z društvi naše občine, z osnovno šolo in vrtcem
7. Izvedba strokovne ekskurzije
8. Sodelovanje s TD Studenci na prireditvi »Pranje perila na stari način«
9. Soorganizacija prireditve LENT 2015 v Miklavžu
10. Izobraževanje s področja hortikulture
11. Izvedba prireditve »Pozdrav jeseni 2014«
12. Zaključek projekta Ocenjevanje okolja s podelitvijo »Miklavških sončnic«
13. Sodelovanje na prireditvah drugih društev

 


PROGRAM DELA ZA LETO 2014

V povezavi s sorodnimi društvi, z društvi, s katerimi že sedaj tvorno sodelujemo, želimo dosedanje delo še bolj razvijati. Nedvomno smo največ energije vložili v projekt tradicionalne prireditve Pozdrav jeseni.

To je prireditev, ki kaže na aktivno društveno dejavnost, povezuje krajane, privablja v kraj prireditev željne, množičnost obiskovalcev pa je vselej spodbuda za naprej.

Upamo, da bomo ponovno deležni finančnih sredstev iz razpisov občine Miklavž in donatorskih ter sponzorskih sredstev, da bomo lahko izvajali prireditve, ki bodo privabile domače prebivalstvo in turiste.

V tem letu bomo aktivni na naslednjih področjih:

1.    Sodelovanje pri izvedbi prireditve »Prvi rez trte – Vinkov pohod«
2.    Izvedba likovnega natečaja z naslovom PUSTNE MASKE v vrtcu in organizacija pustne povorke – otroci naših vrtcev
3.    Udeležba na izobraževanju ŠTZ
4.    Sodelovanje z OŠ pri predstavitvi starega dela Miklavža predstavnikom iz tujine iz projekta Comenius
5.    Promocija Gomil – dnevi odprtih vrat večkrat med letom
6.    Sodelovanje pri čistilni akciji v občini
7.    Sodelovanje pri postavitvi prvomajskega kresa
8.    Izvedba prve majske prireditve »Dobrote iz domačih logov« pred trgovino Spar v sodelovanju z društvi naše občine in z osnovno šolo
9.    Izvedba strokovne ekskurzije
10.  Sodelovanje na nogometnem turnirju NK Miklavž: ogledi Gomil za udeležence turnirja
11.  Sodelovanje s TD Studenci na prireditvi »Pranje perila na stari način«
12.  Soorganizacija prireditve LENT 2014 v Miklavžu
13.  Izvedba projekta »Ocenjevanje okolja« v občini
14.  Izvedba prireditve »Pozdrav jeseni 2014«
15.  Zaključna prireditev »Podelitev Miklavških sončnic«
16.  Sodelovanje na prireditvah drugih društev


PROGRAM DELA ZA LETO 2013

Na občnem zboru, ki smo ga imeli v petek, 15. februarja 2013, smo udeležencem zbora predstavili program dela za letošnje leto. Temeljil bo na prireditvah in aktivnostih, ki so jih naši občani že dobro sprejeli. V začetku letošnjega leta smo postali člani Štajerske turistične zveze. Ob morebitnem sodelovanju z drugimi turističnimi društvi v regiji bomo naše načrte tudi nadgrajevali. Naše aktivnosti bodo naslednje:

1. Promocija Miklavških gomil
2. Sodelovanje na prireditvi TD Studenci »Pranje perila na stari način«
3. Izvedba strokovne ekskurzije skupaj z Društvom vinogradnikov Miklavž
4. Soorganizacija prireditve LENT 2013 v Miklavžu
5. Jesensko srečanje članov TD
6. Izvedba prireditve »Pozdrav jeseni 2013« v sodelovanju z drugimi društvi naše občine
7. Izobraževanje lokalnih turističnih vodnikov
8. Ocenjevanje okolja v občini od junija do septembra
9. Izvedba prireditve »Podelitev Miklavških sončnic«
10. Pristop v članstvo Štajerske turistične zveze

O datumih izvedbe naših prireditev in drugih aktivnosti vas bomo sproti obveščali.


MIKLAVŠKI TURISTIČNI VODNIKI PO ŠTAJERSKI

Občinski predlog Smernic razvoja turizma turistične destinacije občine Miklavž na Dravskem polju govori o strategiji razvoja turizma v občini Miklavž na Dravskem polju do leta 2020, ki predvideva tudi izobraževanje in usposabljanje lokalnih turističnih vodnikov. Turistično društvo Miklavž je v svoj program dela za leto 2013 vrstilo tudi izobraževanje lokalnih turističnih vodnikov. Izobraževanje, ki se je pričelo 08.03.2013 v prostorih Štajerske turistične zveze v Mariboru, je vodil profesor Iztok Bončina, vodja izobraževanja v turizmu in direktor Agencije Palladio iz Ljubljane. Iz naše občine je bilo na izobraževanju pet kandidatov. Po zaključenih predavanjih smo opravili pisno preverjanje znanja, na osnovi oddane seminarske naloge pa tudi praktično simulacijo vodenja po naši regiji z avtobusom, seveda, pod budnim očesom predavatelja in strokovnjaka za vodenje s svetovnimi izkušnjami, profesorja Bončine. Z nami je bila tudi organizatorka izobraževanja, sekretarka Štajerske turistične zveze, gospa Nevenka Kaučič. Avtobus z dvajsetimi kandidati za vodnike smo pripeljali tudi v Miklavž, kjer smo si ogledali naše Rimske gomile. 22. aprila 2013 so nam na Didaktični kmetiji Eder v Pesnici podelili licenco za Turistične vodnike po Štajerski: predsednik Turistične zveze Slovenije gospod Peter Misja, predsednik Štajerske turistične zveze gospod Jože Protner, profesor Iztok Bončina in gospa Nevenk Kaučič. Na svečani podelitvi sta bila tudi predsednik Občinske turistične zveze Maribor gospod Stane Kozar, župan Pesnice gospod Venčeslav Senekovič in drugi povabljeni gostje. Licenco za Turistične vodnike po Štajerski in vpis v register vodnikov pri Štajerski turistični zvezi smo pridobili:

- Turistično društvo Miklavž: Sonja Horvat Tušek, Milena Roj in Matjaž Grahornik.

- PD Matej Bor Dobrovce: Jure Klasinc in Dolora Mulec.

IMG 0631

 

Saturday the 15th. .